Hvordan skaffe seg en mentor, og hvorfor

Bilde: Krakenimages

I dette innlegget skal jeg ta for meg det å skaffe seg en mentor og hvorfor det kan være lurt, og drøfte kurset First Round: Networking Basics Access som handler om nettopp dette. Jeg vil anbefale alle å ta kurset, ettersom det er helt gratis og inneholder mye verdifull informasjon som kan hjelpe med å lage seg et større nettverk og å få seg mentor, og annen relevant kunnskap.

Å ha et godt nettverk er viktig for å komme langt i de fleste bransjer. Et godt nettverk kan by på mange fordeler, for eksempel samarbeid eller jobbmuligheter. Nettverk har hjulpet meg å skaffe meg jobber, og har vært nyttig i mange ulike situasjoner.

First Round: Networking Basics Access

Dette kurset er med 8 moduler og tar rundt en time å gjennomføre. Kurset handler om hvordan man kan bygge et nettverk og å skaffe seg en mentor. Instruktøren i kurset er Paul Pesek

Modul 1: Your professional identity

I første del forteller Pesek om «Din profesjonelle identitet». Her trekker han frem fem verdier som er viktig å huske på når man skal oppsøke hjelp fra andre profesjonelle.

 • Empati: Det er lurt å lære seg å se ting fra et profesjonelt synspunkt
 • Nysgjerrighet: Vise at man er interessert i å lære fra de man snakker med og om deres erfaringer.
 • Takknemlighet: Være takknemlig og gi noe tilbake for tiden deres.
 • Relevans: Formidle hvorfor man nådde ut til de og hvorfor deres erfaringer og kunnskap er relevant for deg.
 • Respekt: Behandle de slik man ville behandlet deg selv hvis du hjalp noen andre.

Modul 2: Finne profesjonelle ved bruk av LinkedIn

Linkedin er et bra verktøy for å både holde styr på samt utvide nettverket sitt. LinkedIn er et slags sosialt medium for forretninger og arbeidere. Før jeg startet på Høyskolen Kristiania hadde jeg ikke mye erfaring med LinkedIn, men laget meg konto der og har raskt begynt å bruke det aktivt. Hvis du som leser ikke har profil der anbefaler jeg på det sterkeste at du oppretter det nå, og bruker det aktivt, man kan få mange verdifulle kontakter der, og man blir umiddelbart mer synlig for arbeidsgivere og andre. Man får varsel om hvem som har besøkt profilen din, og jeg har lagt merke til at hver gang jeg har søkt jobb, eller til og med om å leie leilighet, så har arbeidsgivere og utleiere besøkt profilen min. Profilen fungerer i tillegg på et vis som en online CV, og er tilgjengelig for alle.

Pesek skiller mellom 4 typer kontakter vi kan se på når vi utvider nettverket vårt med LinkedIn, og eventuelt skaffe seg mentorer.

 • Perfect overlap: Dette er at man knytter kontakt med personer man allerede kjenner. Dette kan være blant annet personer man har jobbet med eller gått på skole med.
 • Great overlap: Her knytter man kontakt med personer fra samme skole som man går på eller i samme bransjen.
 • Similarities: Noen som for eksempel har samme type utdannelse, som deg eller har andre likheter som deg.
 • Someone Interesting: Noen man synes er interessante, og kan ha relevante tips og informasjon som kan hjelpe deg med ditt.

Man kan finne seg mentorer fra alle disse fire gruppene, men det kan være lurt å følge det vi har lært i modul 1 for å finne en relevant mentor.

Modul 3: Hvordan ta kontakt med potensielle mentorer via LinkedIn på en mest mulig effektiv måte

I modul 3 forklarer Pesek hvordan man kan nå ut til personer via LinkedIn på en måte hvor man øker sjansen for suksess. Her mener han man bør inkludere tre elementer:

 • Who: Hvem er du, hvilken skole går du på eller hvilken bedrift jobber du for i dag, hvordan fikk du vite om personen man kontakter?
 • Why: Hvorfor tar du kontakt med personen?
 • What: Hva spør du etter? Og hvordan kan denne personen hjelpe deg i situasjonen din?

Man bør prøve å holde meldingen kort og effektiv, vær fleksibel og ta intiativ med den man kontakter. Trykk her for å se «Reach out cheat sheet» (det kan være man må være innlogget for å vise siden), som jeg har hentet fra kurset. Her finner du blant annet en mal for hvordan man kan kontakte potensielle mentorer via LinkedIn.

Modul 4: Invitere til samtaler

Modul 4 omhandler hvordan man kan invitere til samtaler. Her trekker Pesek fram 3 punkter:

 • Effektivitet: Det er viktig å huske på at personen man kontakter ofte kan ha en travel hverdag. Dette betyr ikke at personen er lite sannsynlig å ville hjelpe, men man bør sette opp en plan slik at møtet blir avtalt og gjennomført så effektivt som mulig. Vær tydelig på tidspunkter og hvilken kanal man ønsker å bruke ( for eksempel Zoom/Teams eller telefon)
 • Fleksibilitet: Vær fleksibel og tilgjengelig, husk at det er du som spør etter hjelp, prøv å tilpass deg tilgjengeligheten til den du spør.
 • Ta intiativ: Igjen, husk at det er du som spør etter hjelp, ta intiativ til alle møter, og inviter de på en ordentlig og redelig måte.
man standing behind flat screen computer monitor
Bilde: Leon, Unsplash

Modul 5: Navigere og styring av samtalen

Modul 5 inneholder en test med spørsmål for å gjøre deg klar til samtalen med den potensielle mentoren. Trykk her for kortversjon og «conversation cheat sheet» (det kan være man må være innlogget for å vise siden) som kort fortalt inneholder en sjekkliste om hva man bør gjøre research på og hva man kan si for å gjøre samtalen mer effektiv og øke sjanse for suksess. I tillegg er det listet opp vanlige spørsmål og påminnelser underveis.

Modul 6: Skille mellom deg og profesjonelle deg

Modul 6 omhandler at du må kunne skille historier om deg og profesjonelle deg. Her snakker vi om bransjerelevante spørsmål og historier. Se på deg selv som en ressurs, og opptre profesjonelt. Ikke bland inn irrelevant informasjon, og hold deg til ting du ønsker å lære om. Husk at begge kan gi verdifull informasjon til hverandre. 5 punkter relevant informasjon Pesek trekker frem her er:

 • Hvem er du
 • Hvilke ferdigheter og interesser har du?
 • Hvordan har din profesjonelle reise utviklet seg?
 • Hvor er du i din profesjonelle vekst i dag?
 • Hva håper du å få ut av denne samtalen?

Modul 7: Research og spørsmål

Modul 7 inneholder research man kan gjøre i forkant av samtalen, og stille aktuelle spørsmål ut fra informasjonen man finner. Disse spørsmålene kan vi dele opp i tre kategorier:

 • The main question: Spør om hvordan personen kom dit de er i dag, og relevante spørsmål til dette, som hvordan de kom fram til at det var det de ønsket, eller hva som fikk de interessert i temaet. Finn så ut hva av dette som er relevant til dine egne erfaringer
 • The second question: Spør om arbeidet de gjør, hvilke erfaringer og ferdigheter de har fått ut fra dette. Trender i industrien, utfordringer de møtte på underveis, karriereveien, og om lignende organisasjoner, og hvordan de skiller seg ut.
 • The third question: Tips til deg. Spør om råd til hvordan man kan komme dit de er, andre relevante muligheter, og hvilke andre kilder de vil anbefale.

Modul 8: Bygge langvarige relasjoner

Det er lurt å opprettholde kontakten man har med en mentor, husk å takke for erfaringene man har fått, og etterhvert holde mentor oppdatert på hvor langt man har kommet. Eventuelt kan man stille flere spørsmål til mentor hvis man havner i en situasjon hvor man trenger flere råd. Det er viktig å være takknemlig og vise at man setter pris på informasjonen og erfaringene man har fått.

Oppsummert

Å ha en mentor som for eksempel tar samme utdanning, har tidligere gjort det, eller er i samme bransje som deg kan være smart for å få mange smarte innvendinger og tips man kan bruke for å komme lengre. Man lærer av sine feil, men man kan også lære av andre sine feil. Mentorer kan være smart for begge parter, ettersom begge kan lære av hverandre.

I kurset har jeg lært hvordan man kan gå frem for å få seg en mentor, og hvordan man på en mest mulig effektiv og suksessfull måte hente seg svært verdifull informasjon man kan bruke for å nå lengre.

Kilder:

Kurs: First Round: Networking Basic Access

https://first-round.teachable.com/courses/

https://cdn.filestackcontent.com/preview=css:%22https%3A%2F%2Fassets.teachablecdn.com%2Fcss%2Ffilestack-pdf-viewer.css%22/oAAsIk0QR5Wbr3Cigtz7 (hentet 12.04)

1 tanke angående “Hvordan skaffe seg en mentor, og hvorfor

 1. Fredrikke Linnea Eriksson

  Hei Rolf 😀

  Godt skrevet. Jeg ser at du har forstått poenget og du legger det frem på en forståelig måte.

  Jeg skulle likevel gjerne sett att du refererte til kilder hele veien gjennom innlegget, eller at du annonserte dette i innledning – at innlegget er inspirert og skrevet ut fra informasjonen du tilegnet i kurset. Hvis du skal forholde deg til Chicago-manualen er det også fint om du gjør det riktig i forhold til måten å gjøre det på.

  Bra jobbet 😀

  Svare

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *