OKR – en perfekt plan for fremdrift?

Hva er OKR?

OKR er et verktøy som brukes av mange store bedrifter for å sikre fokus, samkjøring, engasjement og fremdrift. OKR står for Objective, Key Results. Styringssettet brukes for å gjøre mål om til målbare resultater. Når man skal finne objective til et selskap må man vite hva det er man som bedrift ønsker å oppnå, med key results finner man hvordan man har tenkt til å oppnå målet.

Bilde: Will H McMahan

Fordelene med OKR er at det blir tydeligere i bedriften hva som er målene og resultater av disse, alle i bedriften får vite hva som er vektlagt og hvordan man ligger an i forhold til målene man har satt. Kort fortalt kan OKR være et nyttig verktøy for å sikre stadig vekst og god oversikt i bedriften. Objective er hva man ønsker å oppnå, og key results er hvordan man skal oppnå det.

OKR blir i dag brukt av mange store internasjonale bedrifter, her finner vi blant annet Facebook, Spotify, Google, Netflix og Intel. Til tross for dette er det ikke mange norske bedrifter som har implementert OKR i deres styringssett, eller i det hele tatt vet om det og hvilke fordeler det kan gi bedriften.

Hvordan lager man gode objectives?

Lag inspirerende ambisjoner som er viktig for fremgang i bedriften, disse bør være innenfor en tidsramme og målbare. Spørsmål man kan stille seg er om målene er langsiktige eller over en kortere periode. Til slutt bør målene være gjennomførbare selvstendig, ikke skyld på andre hvis man ikke klarer å oppnå målene sine.

Et eksempel på et objective kan være:

 • Bli størst i bransjen i Oslo
 • Bli Norges mest kundevennlige butikk
 • Få en brukervennlig nettbutikk

Dårlige objectives kan være:

 • Doble salget neste måned
 • Øke inntekter med to millioner kroner

Felles for de dårlige objectives er at de er key results. Man må kunne skille de to for å få en effektiv bruk av OKR.

Og hvordan lager man gode key results?

Når man har laget gode objectives kan man se på hvordan man utvikler gode key results. Key results er delmål for å nå hovedmålet. For å holde oversikten og gjøre det enklere er det lurt å lage presise og ikke for mange key results. Når man skal nå mål kan det være svært lurt å bruke SMART-modellen for å holde målene spesifikke, målbare, attraktive, realistiske samt tidsbestemte. For at key results skal være effektive skal de ha en 60-70% sjanse for å oppnås, dersom man oppnår alle key results 100% er målene for lave.

Gode key results kan være:

 • Øke salget neste kvartal med 30%
 • Øke antall besøkende på nettstedet fra 400 til 600 neste måned

Felles for disse målene er at de følger SMART-modellen, hvis man ikke har spesifikke mål, eller at de ikke er målbare vil det bli vanskelig å streve for å oppnå målene, og vanskelig å vite om man i det hele tatt oppnådde dem, eller vite når man skal bestemme om de er fullført eller ikke.

Bilde: Medium.com

Hvordan komme i gang med OKR

For å ha suksess ved å implementere OKR i en bedrift kan det være lurt å starte med et mindre team, når man får prøvd det ut og blir klar til å presentere det videre i bedriften kan man gjøre det. Hvis man gjør en helomvending i bedriften og ønsker å innføre det for alle kan det bli overveldende og ha mindre eller negativ effekt i forhold til forventningene. Jeg har hentet en liste fra INEVO med steg fra da de innførte OKR:

Her er stegene vi fulgte for å innføre OKR i INEVO:

 1. Fortell hva du ønsker å oppnå i det neste kvartalet i OKR-format
 2. Sjekk at dine OKR er i tråd med firmaet
 3. Diskuter dine OKR med en leder
 4. Daglig leder godkjenner alle OKR
 5. Alle publiserer sine OKR på et sted som er synlig for alle
 6. Vi kjører ukentlige oppdateringer i Basecamp

Hvorfor bruker ikke alle OKR?

Med alle fordelene OKR bringer kan man tenke seg hvorfor ikke alle bedrifter benytter seg av styringssettet. En grunn til at bedrifter ikke bruker OKR er at de rett og slett ikke har hørt om det. Selv hadde jeg ikke hørt om det før denne oppgaven, men er positiv til styringssettet. En annen grunn kan være at bedrifter er fornøyd med den veksten de har og ikke ønsker å implementere nye metoder inn i organisasjonen deres, til disse vil det uansett være lurt å innføre OKR, siden det er et verktøy for å sikre både vekst her og nå men også på lang sikt.

Kilder:

https://medium.com/ntask/how-to-write-objectives-and-key-results-best-okr-examples-of-2019-24e813faf0ac

https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/

1 tanke angående “OKR – en perfekt plan for fremdrift?

 1. Fredrikke Linnea Eriksson

  Hei Rolf 🙂

  Bra jobbet 🙂
  Du har skrevet et veldig bra innlegg om OKR, og jeg synes du legger det frem på en god måte. Der du viser til eksempler kunne du gjerne lagt ved personlige OKR eller de dere har utviklet for nettbutikken, slik at leserne kan følge med fra start.

  Eller kan du gjerne forholde deg til Chicago-manualen for korrekt kildehenvisning.

  Stå på 😀

  Svare

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *